Mijn favorieten

Veel gestelde vragen

Wat is een "Bieden vanaf prijs"?

Mag een verkoper zijn woning aanbieden met een "bieden vanaf prijs" en wat is dat dan precies? Ja, het staat de verkoper vrij zijn appartement of woning aan te bieden met een "bieden vanaf prijs". De verkoper geeft daarmee aan dat een bod hoger dan het genoemde bedrag serieus in behandeling zal worden genomen.


Wanneer ben ik in onderhandeling over een huis?

Wanneer ben ik in onderhandeling? U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper inhoudelijk reageert op uw bod. Bijvoorbeeld: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende NVM- makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. Als de verkopende NVM- makelaar aangeeft dat hij uw bod aan de verkoper zal overbrengen betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling bent.


Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan een gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De NVM-makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, "onder bod" is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is.


Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? Het antwoord is ja. De vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen `naar elkaar toekomen` in het biedingproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod te verlagen.


Hoe komt de koop van een huis tot stand?

Hoe komt de koop tot stand? Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn bijvoorbeeld de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper namelijk niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.


Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitdaging tot het doen van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn NVM-makelaar een tegenbod laat doen.


Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? Dat mag. Een van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende NVM-makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzingen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. De NVM-makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.


De NVM makelaar vraagt een belachelijk hoge prijs voor een woning. Mag dat?

De NVM-makelaar vraagt een `belachelijk` hoge prijs voor een woning. Mag dat? De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn NVM-makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle voorwaarden die de verkoper wenst te stellen als hij zijn woning te koop wil aanbieden. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken - roerende zaken bijvoorbeeld - pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt.


Wat is een optie bij de aankoop van een woning? Vraag het de NVM makelaar Almere.

Wat is een optie? Een optie in juridische zin geeft een partij de mogelijkheid om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo`n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip `optie` wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo`n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De NVM-makelaar zal in de tussentijd niet proberen met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.


Als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de NVM-makelaar dan ook het eerst met mij in onderhandeling gaan?

Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de NVM-makelaar in deze gevallen ook het eerst met mij in onderhandeling gaan? Op deze vragen is het antwoord nee. De verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan dient hij deze na te komen.


Zit de makelaarcourtage in de "kosten koper"?

Zit de makelaarscourtage in de "kosten koper" ? Neen. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid `verbindt` aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een NVM-makelaar heeft ingeschakeld voor de verkoop van de woning dan wordt deze makelaar ook door de verkoper betaald (makelaarscourtage). De door de verkoper ingeschakelde NVM-makelaar dient namelijk­het belang van de verkoper. Het kan daarom­voor de koper eveneens van belang zijn een eigen NVM-makelaar in te schakelen.