Mijn favorieten

Nieuws • Wat verandert er in 2019?

Zoals elk jaar verandert er ook in 2019 weer het nodige voor de huiseigenaren. Hoe zit dat?

NHG:
De kostengrens gaat omhoog naar 290.000 euro (was 265.000 euro). Dit geldt voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de grens 6% hoger, dus 307.400 euro. De premie voor het afsluiten van NHG daalt, van 1% naar 0,9%. Vraag uw hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.

Hypotheekrenteaftrek:
Het aftrektarief voor de hypotheekrente daalt iets naar 49%. Dit was 49,5% in 2018. De komende jaren zal dit nog verder dalen.

Maximale hypotheek:
Voor inkomens tot 30.000 euro en inkomens hoger dan 100.000 euro geldt dat zij in 2019 waarschijnlijk wat meer kunnen lenen dan in 2018.

BTW:
Het lage BTW-tarief (o.a. voor klussen aan de woning) wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dat betekent dat u meer gaat betalen voor klussen aan de woning.

WOZ:
De WOZ-waarde van woningen stijgt in 2019 met 7,5% tot 9.5%. De WOZ is de basis voor enkele belastingen, zoals de OZB, het eigenwoningforfait en de watersysteemheffing.

Minder belastingschijven:
Vanaf 2019 zijn er voor de inkomstenbelasting nog maar 2 belastingschijven. Het basistarief wordt 36,93% voor inkomens tot 68.000 euro. Het toptarief wordt 49,5% voor de inkomens daarboven. Voor AOW'ers gelden andere tarieven.

Eigenwoningforfait:
Dit is het bedrag dat u bij de aangifte bij uw inkomen moet optellen, waarover u dus belasting betaalt. Het tarief is voor de meeste woningen momenteel 0,7% van de WOZ-waarde, dit wordt 0,65% in 2019. In de volgende jaren wordt dit nog verder afgebouwd.

Wet Hillen:
In 2019 wordt gestart met het gefaseerd (in 30 jaar) afschaffen van de Wet Hillen. Die houdt in dat huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost geen eigenwoningforfait hoeven te betalen. Vanaf 2019 moet deze groep elk jaar 1/30e deel extra van het eigenwoningforfait bijtellen bij het inkomen. Dus in 2020 2/30e deel, in 2021 3/30e deel etc.