Mijn favorieten

NVM instructie inzake Corona

Advies vanuit de NVM hoe om te gaan met klantcontacten ed. gedurende de corona pandemie....

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, dat zich snel verspreidt door ons land. Vanavond hebben het Algemeen Bestuur, directeur en verenigingsmanager vergaderd over de laatste ontwikkelingen en mededelingen vanuit het Kabinet. Aanvullend op het onderstaande volgt morgen nadere informatie en uitwerking.

Gezien de richtlijnen van het kabinet en RIVM en alle andere belangen, kunnen bezichtigingen plaats vinden. Echter, onder stringente voorwaarden. 

Om verdere verspreiding tegen te gaan, adviseert de NVM haar leden om bij ‘fysieke contacten’ zoals bezichtigingen, ondertekening van koopaktes, taxaties, inspecties en transporten de nu geldende gezondheidsrichtlijnen goed te volgen, zoals geen handen schudden, vaak handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog en anderhalve meter afstand houden van elkaar waar mogelijk.
 
Verder geldt het advies om wat digitaal of telefonisch kan, ook op die wijze te doen, om daarmee het aantal fysieke contacten te beperken. Bij het plannen van fysieke contacten wordt nadrukkelijk geadviseerd om vooraf bij kopers en verkopers en alle andere betrokkenen actief te informeren naar hun gezondheidstoestand en hen te verzoeken de hygiëne adviezen van RIVM na te leven. Daarnaast wordt geadviseerd om bij fysieke bijeenkomsten het aantal personen zoveel mogelijk te beperken. Groepsbezichtigingen en Open Huizen raden we af. Kantoren hoeven nu niet te sluiten, maar conform het advies van het Rijk, adviseren wij dat medewerkers zoveel mogelijk thuis werken. 

Dit advies geldt in eerste instantie tot 6 april, of totdat de situatie vraagt om wijziging. Let wel, het kan zijn dat er regionaal afwijkende richtlijnen worden opgesteld door lokale of provinciale overheden. Het Algemeen Bestuur beseft dat dit een ingrijpend advies is, maar noodzakelijk gezien de snelle verspreiding van het Covid 19 virus. 

Bron NVM, van uw makelaar in Almere

Spijker Makelaardij B.V. zal deze instructies volgen. Vanaf heden geen kijkmomenten meer (waren we vorige week ook al mee gestopt) en we plannen enkel reguliere bezichtigingen in.
We vragen de kijkers ook in de woning niets aan te raken. Als ze toch in een keukenkastje of badkamermeubel willen kijken dan open wij deze voor onze kijkers.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op. 036-5300555 of info@spijkermakelaardij.nl